آموزش مجازی و آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

ببخشید

اگر به زبان انگلیسی مثل اکسیژن نیاز ندارید استفاده از این سایت را به شما توصیه نمی کنیم

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

زبان انگلیسی شما خوب؟ سطح زبان انگلیسی خود را محک بزنید

🎓🎓🎓

لینک آزمون سطح زبان انگلیسی

پیشنهاد سر آشپز

مهمترین نکاتی که برای یادگیری عالی و سریع زبان انگلیسی لازم است بدانید. لطفا روی لینک پیشنهاد سر آشپز کلیک کنید. لینک پیشنهاد سر آشپز

مبتدی نیستم. از کجا شروع کنم؟

زبان انگلیسی شما خوب؟ سطح زبان انگلیسی خود را محک بزنید

🎓🎓🎓

لینک آزمون سطح زبان انگلیسی

من مبتدی هستم

اگر مبتدی هستید بهترین بخش برای شروع دوره مجازی سایت سلام زبان است.

🌟🌟🌟

لینک آشنایی با دوره مجازی

لطفا در دوره های آموزشی سلام زبان شرکت نفرمایید

اگر تشنه یادگیری زبان انگلیسی نیستید لطفا در دوره های آموزشی سلام زبان شرکت نفرمایید.
آیا به یادگیری زبان نیاز دارید؟

ما بارها این حکایت را تعریف کرده ایم که ” جوانی به سقراط مراجعه می نماید و تقاضا می کند تا سقراط به او فلسفه یاد دهد. سقراط سر جوان را در حوض آب فرو می کند و نگه می دارد تا حدی که جوان نیاز به نفس کشیدن پیدا می کند و شروع می کند به دست و پا زدن، سقراط جوان را از آب خارج می کند و به او می گوید: هر وقت احساس کردی که به فلسفه به اندازه اکسیژن نیاز داری و بدون آن نمی توانی زندگی کنی بیا تا من به تو فلسفه یاد بدهم." ما سقراط نیستیم اما توصیه می کنیم که اگر به زبان انگلیسی واقعا نیاز ندارید و نمی خواهید آن را به صورت جدی و کاربردی یاد بگیرید این دوره آموزشی را پیگیری نفرمایید.

نظرات زبان آموزان

نظرات زبان آموزان درباره سلام زبان

«اگر فقط به فکر سال آینده هستی، بذری بکار. اگر به ده سال دیگر می‌اندیشی، نهالی غرس کن و اگر به صد سال دیگر فکر می‌کنی، در آموزش و ارتقاء فرهنگ جامعه بکوش.»