آموزش زبان انگلیسی

اهمیت زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی

شما و نیروی انسانی شزکت و سازمانتان برای: -امور تجاری و بازرگانی با کشورهای خارجی، -افزایش ارتباطات بین المللی، -توسعه بازاریابی و فروش خارجی، – امور صادرات و واردات -انجام مذاکرات و مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی -نوشتن نامه های اداری و بازرگانی به زبان انگلیسی به دانستن زبان انگلیسی نیاز دارید؟؟   به روز اطلاعت بیشتر دربارهاهمیت زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی[…]