2013/5/14

ربات سخنگو

با نوشتن در کادر زیر می توانید با ربات سلام زبان بصورت مکتوب و به زبان انگلیسی صحبت کنید.

شروع کنید.

مثلا بنویسید Hi


Salamzaban's Robot

Salamzaban’s Robot