پرش به محتوا
خانه » سوالات و جواب های پرسیده شده مربوط به فرودگاه در مکالمات زبان انگلیسی

سوالات و جواب های پرسیده شده مربوط به فرودگاه در مکالمات زبان انگلیسی

سوالات و جواب های پرسیده شده مربوط به فرودگاه در مکالمات زبان انگلیسی

در فرودگاه وقتی که به پیشخوان چک کردن بلیط می رسید، شما باید بلیط و پاسپورت خود را به متصدی تحویل دهید. اولین سوالی که آن ها معمولا می پرسند این است که چند نفر همراه شما دارند مسافرت می کنند

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

Number 1

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

When you first reach the counter, you should give them your ticket and your passport. The first question they usually ask is how many are traveling with you.

“Is anybody traveling with you today?”

” آیا در حال حاضر کسی با شما مسافرت می کند؟”

“Is anybody else traveling with you?”

” آیا شخص دیگری در حال مسافرت با شما هست؟”

“Are just you two traveling today?”

” آیا در حال حاضر فقط شما دو نفر درحال مسافرت کردنید؟”

All airlines have a list of questions they have to ask you. Let’s look at some of these questions.

همه خطوط هوایی یک لیست سوال دارند که باید از شما بپرسند. بیایید به چند سوال نگاهی بندازیم.

“Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?”

“آیا کسی که شما نمی شناسیدش از شما خواسته که با خودتان چیزی را به داخل هواپیما ببرید؟”

“Did you have possession of your luggage since you packed?”

“آیا از لحظه ای که چمدان هایتان را بستید آن ها را در اختیار داشتید؟”

نکته آموزشی:

کلمهluggage  یک اسم غیر قابل شمارش است و با توجه به معنی جمله می توان جمع یا مفرد بودن آن را تشخیص داد.

“Did you leave your luggage unattended at all in the airport?”

“آیا چمدان هایتان را تنها و بدون اینکه کسی مراقبشان باشد در فرودگاه ول کردید؟”

نکته آموزشی:

اصطلاح at all برای تاکید در جملات منفی یا سوالی به کار می رود و می تواند به معنای “اصلا” و “ابدا” باشد یا فقط جنبه تاکید داشته باشد

.
“Are you carrying any weapons or firearms?”

” آیا شما هیچ گونه سلاح یا اسلحه گرمی با خود دارید؟ ”

نکته آموزشی:

هر یک از علامت های “‌ ، علامت کوتیشن مارک یا نقل قول ،quotation mark، نام دارد که جزء نشانه های نقطه گذاری (مثل نقطه و کاما است). به یاد داشته باشید که تمام نشانه های نقطه گذاری (مثل نقطه، علامت سوال و کاما و غیره). درون ” ” قرار می گیرند و نه خارج آن، بنابر این جمله ای به صورت:

“Are you carrying any weapons or firearms”?

که علامت سوال خارج از ” ” قرار گرفته از لحاظ قوانین نقطه گذاری اشتباه می باشد.

“Are you carrying any flammable material?”

“آیا هر گونه ماده قابل اشتعالی با خود دارید؟ “

“Do you have any perishable food items?”

“آیا شما هرگونه کالای خوراکی فاسد شدنی دارید؟ ”

If you don’t understand, you can’t say yes or no to all of them. The correct answer for some of them is ‘no’ and some of them is ‘yes’.

اگر شما متوجه معنای جمله ها نشوید نمی توانید جواب بله یا خیر به همه آن ها بدهید.

“How many luggage are you checking in?”

“چند عدد چمدان را دارید تحویل می دهید؟ ”

نکته آموزشی:

Check in  در اینجا به معنی تحویل دادن می باشد. مثال:

“did you check in your baggage”

“چمدان هایت را تحویل دادی؟”

“Do you have a carry on?”

“آیا چمدان دستی (کوچکی) دارید؟”

نکته آموزشی:

”a” در جمله بالا معنی “یک” نمی دهد بلکه به عنوان “ی” نکره به کار بره شده است. به مثال زیر توجه نمایید:

”   I see a man” یعنی: “مردی را می بینم” است.

همیشه به این نکته مهم توجه داشته باشید که برای ترجمه نباید اولین معنی که به ذهنمان می رسد را به کار ببریم، باید سعی نماییم که هرکلمه ای را حتی اگر فکر می کنیم معنای آن کلمه را می دانیم در فرهنگ لغت مناسب چک نماییم. برای کسب مهارت بیشتر در ترجمه و آموزش ترجمه، به مطالب بخش اتاق ترجمه که برگرفته از “مجله وزین مترجم ” می باشد مراجعه نمایید.

“Can you place your baggage up here?”

“می توانید چمدان هایتان را این بالا قرار دهید؟”

“How many carry on bags are you taking with you?”

“چند ساک دستی با خودتان دارید؟”

Afterwards, they might ask if you prefer an aisle seat or a window seat.

بعد، آن ها ممکن است بپرسند که آیا شما صندلی طرف راهرو را ترجیح می دهید یا طرف پنجره را؟

“Do you prefer window or aisle?”

” طرف پنجره را ترجیح می دهید یا راهرو را؟”

If they are out of aisle seats, they will ask you if window is ok.

اگر صندلی های طرف راهرو تمام شده باشد، آن ها از شما می پرسند، طرف پنجره مناسب است؟

“We do not have any aisle seats remaining. Is a window seat ok with you or would you prefer a middle seat?”

” هیچ صندلی طرف راهرو باقی نمانده. آیا صندلی طرف پنجره برای شما مناسب است یا یک صندلی در ردیف وسط را ترجیح می دهید؟”

Some people like to be by the emergency exit. You can ask for that seat.

بعضی افراد دوست دارند که کنار درب خروج اضطراری باشند. شما می توانید آن صندلی را درخواست نمایید.

“Do you have a seat next to the emergency exit?”

“آیا صندلی کنار درب خروج اضطراری دارید؟”

“Can I have a seat closest to the emergency exit?”

If they do, then you will get a seat by the exit, but if they don’t, they will try to give you one that is close.

“می توانم صندلی در نزدیک ترین جا به درب خروج اضطراری داشته باشم؟”

نکته آموزشی:

Closest صفت عالی صفت close است. برای اطلاع بیشتر به بخش آموزش دستور سایت مراجعه نمایید اما نکته مهم اینجاست که تلفظ فعل close  با صفت close متفاوت است. حتما تلفظ آن را در یک فرهنگ لغت، ترجیحا صوتی، مطالعه نمایید.

.

اگر داشته باشند، شما صندلی کنار خروجی به دست می آورید، اما اگر نداشته باشند، سعی می کنند صندلی که نزدیک آن را به شما بدهند.

“All the seats next to the exit have been taken. I have a seat directly in front of it. Would you like that one?”

“تمام صندلی های مجاور درب خروج رزرو شده. من یک صندلی درست مقابل آن دارم. آن را می خواهید؟”

.Finally, they will tell you the gate number and the boarding time.

بعد از همه این مراحل، آن ها شماره درب ورود به هواپیما و زمان سوار شدن را به شما می گویند.

“Here are your tickets. The gate number is on the bottom of the ticket. They will start boarding 20 minutes before the departure time. You should report to gate C2 by then. C2 is around the corner and down the hall. Thank you.”

“این بلیط های شما است. شماره درب وارد شدن به هواپیما در انتهای بلیط (قرار دارد) نوشته شده است. آن ها ۲۰ دقیقه قبل از زمان حرکت شروع به سوار کردن می نمایند. شما باید تا آن موقع به درب سی ۲ (C2) اطلاع دهید. سی ۲ پایین نزدیک و پایین راهرو است. متشکرم.”


Number 1

Finding the Gate

دانلود فایل

They will usually tell you what gate you should go to, but if you need to ask again, I will provide an example question. Also, you might need to ask someone where the gate is located.

معمولا به شما گفته می شود که از کدام در وارد  هواپیما شوید ولی اگر نیاز باشد که شما دوباره بپرسید می توانید از

سوالات زیر استفاده کنید

“Which gate did you say it was?”
“What was the gate number again?”

“Can you point me towards the gate?”
“How do I get to the gate again?”
“How do I get to gate C2?”
“Where is gate C2?

دیگر بخش های سایت

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی