پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی در مورد خرید کادو یا هدیه

مکالمه انگلیسی در مورد خرید کادو یا هدیه

مکالمه انگلیسی در مورد خرید کادو یا هدیه

دانلود فایل

Shopping – Presents

Shopping for presents

Almost everyone needs to buy a present. Let’s look at some sentences that you will need.

It’s common to ask a birthday person what they want.

 

بعضی مواقع از افراد می پرسید که روز تولدشان چه می خواهند

“What do you want for your birthday?”
“Do you need anything?”

Or, you can ask a friend of a birthday person.

یا اینکه در مورد از دوستانتان سوال کنید

“What do you think John wants for his birthday?”
“What do you think I should get for John?”
“What are you getting John for his birthday?

Buying something for a girlfriend or boyfriend is a little different. If you don’t have any ideas, then you can ask a sales person. Let’s say you want to buy your girlfriend a piece of jewelry.

وقتی ایده ای برای خرید ندارید می توانید از فروشنده کمک بگیرید

“I want to buy my girlfriend a birthday present. Do you have any suggestions?”

Or if you want to buy a boyfriend a tie or a shirt, you can go to a place like Banana Republic and ask them.

“I’m shopping for my boyfriend’s birthday. Can you help me pick out something?”


مطالب مرتبط

مکالمه انگلیسی درباره خرید