پرش به محتوا

مکالمات انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را بر عهده گرفتن

مکالمات انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را بر عهده گرفتن

Accepting the blame for something

مکالمات انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را بر عهده گرفتن

Accepting- blame-sorry-مکالمات انگلیسی با موضوع تقصیر چیزی را بر عهده گرفتن

دانلود فایل

It’s my fault.
It’s all my fault.
I’m fully responsible.
I take full responsibility.
I take the blame.
I blame no one but myself.
Also:
Mea  culpa. (Latin)
= I am guilty.
Maxima  culpa. (Latin)
=I am completely guilty

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929