پرش به محتوا

مکالمات انگلیسی با موضوع عذرخواهی و پذیرفتن مسئولیت یک اشتباه

مکالمات انگلیسی با موضوع عذرخواهی و پذیرفتن مسئولیت یک اشتباه

Apologizing and Taking Responsibility_Sincere apologies

Apologizing and Taking Responsibility
 
 Sincere apologies
Sorry.
So  sorry.
I’m (so) very sorry.
I’m (so) sorry.
I’m really sorry.
I’m terribly sorry.
I’m sincerely sorry.
I apologize.
My apologies. (formal)
My sincere apologies. (formal)
You have my sincere apology. (formal)
Please accept my apology.
Please accept my apologies.
Please accept my heartfelt apology.
I offer my most sincere apology. (formal)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929