پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست اعتماد کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست اعتماد کردن

Asking to be trusted

Asking to be trusted

Take my word for it.
You have my word.
You have my word on this.
I give you my word.
I give you my word of honor.
On my honor.
Scout’s honor.(juvenile)
You can count on it.
You can bank on it.
You can take it to the bank.
You better believe it.
You had better believe it.
Believe you me.
Trust me.
Don’t be such a doubting Thomas.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929