پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تایید کنید دارید توجه می کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع تایید کنید دارید توجه می کنید

Confirming that you are paying attention

Confirming that you are paying attention
I hear you.
 I heard you.
I’m listening.
I’m still here.
 I’m all ears.


مطالعه مطالب بیشتر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929