پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان دوستی

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان دوستی

Expressing friendship

Expressing friendship
 
We’re the closes.
We’re the closest of friends.
Were the best of friends.
We’re best friends.
 We’re pretty tight.
They’re bosom buddies.
She’s my best friend.
She’s my closest friend.
 She’s a dear friend.
She’s like a sister to me.
 He’s like the brother I never had.
 We’re like brother


مطالعه مطالب دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929