پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ابراز بی اطلاعی

مکالمه انگلیسی با موضوع ابراز بی اطلاعی

Expressing ignorance

Expressing ignorance
 
Dunno. (informal)
I don’t know.
I don’t know and I don’t care.
I don’t have a clue.
I haven’t a clue.
I’m clueless.
I don’t have the faintest idea.
I haven’t the faintest idea.
I haven’t the vaguest notion.
I don’t have the foggiest notion.
Haven’t the foggiest.
Beats  me. (informal)
Beats  the heck out of me. (informal)
Beats the hell out of me. (mildly vulgar)
Got me beat. (informal)
You got me (there).
Got me stumped. (informal)
Got me.
How would I know?
How should I know?
How the hell should I know? (mildly vulgar)
Like  I would know?(informal)
 I give up. (informal)
Search me. (informal)
Who knows?
 Lord knows. (mild oath)
God only knows. (mild oath)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929