پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع آماده شدن برای مطالعه و انجام تکالیف

مکالمه انگلیسی با موضوع آماده شدن برای مطالعه و انجام تکالیف

Education
Getting ready to study or do homework

مکالمه انگلیسی با موضوع آماده شدن برای مطالعه و انجام تکالیف

do homework-evening-hard-working

لینک دانلود

Time to crack the books.
To crack= to open
Time to hit the books.
To hit=to use
Gotta cram.(slang)
To cram= to study hard; to cram knowledge into one’s brain
I need to cram for a final.(slang)
I need to prep for a big test.(slang)
I have a lot of studying to do.
I have to study.
I’ve got to study.
I’ve got a midterm tomorrow.
I’ve got a final exam tomorrow.
I’ve got a big test tomorrow.
I’ve got a big exam tomorrow.

 


مطالب مرتبط

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929