پرش به محتوا

آموزش احوالپرسی به زبان انگلیسی

آموزش احوالپرسی به زبان انگلیسی

Greetings (1-15)

Greetings-Display-Poster-آموزش احوالپرسی به زبان انگلیسی

دانلود فایل صوتی

1 Hello.
2 Good morning.
3 I’m John Smith.
4 Are you Bill Jones?
5 Yes I am.
6 How are you?
7 Fine, thanks.
8 How is Helen?
9 She’s very well, thank you.
10 Good afternoon Mr. Green.
11 Good evening Mrs. Brown.
12 How are you this evening?
13 Good night, John.
14 Good-bye, Bill.
15 See you tomorrow.


مطالب بیشتر

ویدئوی مکالمات رایج زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929