پرش به محتوا
خانه » داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات

Holidays-beach

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات

درس سی و ششم سطح 1

Holidays-beach-داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات

Download

Holidays

In Canada, we have many different days that we celebrate.
On the first day of January, there is New Year’s Day.
That is when we ring in the new year, and say goodbye to the old year.
In February, there is Valentine’s day.

That is the day when you tell your girlfriend or boyfriend that you love them.
You can buy them flowers or candy, or take them out to dinner.
In March, there is Saint Patrick’s Day.
Everyone pretends that they are Irish on Saint Patrick’s day.

They all wear green.
Easter comes in the spring.
Easter is a religious holiday.
Some people celebrate by going to church.

Some people think that the Easter bunny comes and leaves chocolate eggs for them.
In May, there is Victoria Day.
We celebrate this day in honor of England’s Queen Victoria.
There are fireworks on Victoria Day.
July the first is Canada Day.

In September, there is Labour Day.
This is the day that we honour the working man or woman.
In October, there is Thanksgiving.
We give thanks for all the things that we are fortunate enough to have.

We usually have a turkey dinner on Thanksgiving day.
On the last day of October, there is Halloween.
The children dress up in costumes, and go from door to door collecting candies.

Remembrance day is in November.
People wear red poppies, and they remember all the people that died for their country.
Christmas comes in December.
Christmas is also a religious holiday, but many children believe that Santa Claus arrives
on Christmas Eve in a sleigh pulled by reindeer.

They believe that Santa Claus fills up their stockings with toys and goodies.
He gets in and out of people’s houses through their chimneys.
We don’t get off work or school for all of these days, but many of them are holidays from
work and school.


داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات

the Easter bunny-rabbit
the Easter bunny

نکته فرهنگی: عید پاک

عید پاک چه روزی است؟

عید پاک یا ایستر یکی از جشن های مهم مسیحی هاست که در  یکشنبه‌ای از ماه مارس یا آوریل برگزار می شود. آنها اعتقاد دارند در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده و برخاسته. بنابراین آنها این روز را روز رستاخیز مسیح می دانند و آن را جشن می گیرند.

آداب و رسوم عید پاک

یکی از مهمترین رسوم بسیار رایج در عید پاک رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است. در روز عید بچه‌ها تخم مرغ‌های رنگیی را، که بانی خرگوشه در گوشه و کنار باغ پنهان کرده پیدا می‌کنند و با لذت می‌خورند.

فلسفه تخم مرغ رنگی عید

تخم مرغ رنگی احتمالا به هنر رنگرزی حضرت عیسی اشاره دارد. آنها اعتقاد دارند حضرت مسیح لباس ها ا را به هر رنگی که می‌خواست درمی‌آورد.

دلیل وجود تخم مرغ در عید

مثل عید نوروز خودمان، تخم مرغ رنگی یکی از نماد های عید پاک است.

تخم مرغ نماد زایش و پاکی است.

نماد دیگر بانی خرگوشه است. که حکم بابا نوئل را در کریسمس دارد!

مسیحی ها عقیده دارندخرگوش‌ها در این روز وارد لانه مرغ‌ها مي‌شوند و تخم‌مرغ‌ آنها را می‌دزدند. در نتیجه مردم سعی می‌کنند با رنگ‌ کردن تخم مرغ‌ها آن‌ها را از دید خرگوش‌ها پنهان کنند.

این روز برای این مراسم دیگر از تخم مرغ های واقعی استفاده نمی کنند بلکه، تخم مراغ های شکلاتی و پلاستی کی جای خود را به “Easter egg های ” واقعی داده اند.

در روز عید پاک،  برخی بزرگترها که به آنها Easter Bunny می گویند لباس خرگوش می پوشند و تخم‌مرغ‌های عید را در باغ مخفی می‌کنند و بچه‌ها سبد به دست، دنبال این تخم‌مرغ‌ها می‌گردند و آن‌ها را پیدا می‌کنند.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 17 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.

این متن در تاریخ 25 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.