پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پیشنهاد کمک به کسی

مکالمه انگلیسی با موضوع پیشنهاد کمک به کسی

Offering help to someone

Offering help to someone
If there’s anything I can do to help, please let me know.
Let me know if there’s anything I can do.
I’m here if you need me.
I’m here for you.
If you need me, call.
I’ll always be there for you.
I’ll go to bat for you.
to go to bat  for you = to support you
 I’ll take the rap. (slang)
The rap= the blame


مطالعه مطالب دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929