پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی کردن – مودبانه

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی کردن – مودبانه

Saying good-bye—polite

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی کردن – مودبانه

good-bye-children

Saying good-bye—polite
Good afternoon.
 Good evening.
Good morning.
 Good day.
Good night.
 Have a nice day.
 Good-bye.
Bye.
Farewell.
Good-bye until later.
 Good-bye until next time.
 Good-bye for now.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929