پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع شب بخیر گفتن

مکالمه انگلیسی با موضوع شب بخیر گفتن

Saying good night

Saying good night
Good night.
Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite.
(usually said to a child)
See you in the morning.
 Sweet dreams.
Pleasant dreams.
Sleep well.
 Night-night.
(usually said to a child)
Nighty-night.
(usually said to a child)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929