پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع شروع یک گفتگوی غیر رسمی

مکالمه انگلیسی با موضوع شروع یک گفتگوی غیر رسمی

Starting an informal conversation

Starting an informal conversation
Guess what?
Have you heard the latest?
Have you heard?
Did you hear what happened?
 Did you hear the news?
Did you get the scoop? (informal)
the scoop = the most recent news
 You’ll never guess what I heard.
You’ll never guess what I read online.
Guess what I just saw online.
Guess what I just found out.
You won’t believe this.
You won’t believe what Bill just told me.
Get a load of this.(informal)
a load=a sampling
Get this.(informal)
Dig this.(slang)
To dig= to understand


مطالعه مطالب بیشتر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929