پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی تاکسی گرفتن

درس شانزده سطح 6

مکالمه انگلیسی تاکسی گرفتن

Taking_a_Cab-مکالمه انگلیسی تاکسی گرفتن

لینک دانلود فایل آموزش رایگان انگلیسی

Taking a Cab

Cab Driver: Hello.
Michael: Hello.
Cab Driver: Where do you want to go?
Michael: 70 Maple Street, please.
Cab Driver: 70 Mibble Street.
Michael: No, Maple street.
Cab Driver: Maple Street…let’s see… Is that near St. David Street?
Michael: I don’t know. I’ve been here only one week.
Cab Driver: Oh, where are you from?
Michael: Toronto.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929