پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

The time is approximate

The time is approximate

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

images-Night-flight-watch-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

It’s almost  three.
It’s not quite three.
It’s just after three.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929