پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پنجاه دقیقه بعد از فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پنجاه دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is fifty minutes past the hour

 

The time is fifty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پنجاه دقیقه بعد از فلان ساعت است

time-Rail-sand-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پنجاه دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s ten minutes to four.
It’s ten to four.
It’s ten to.
It’s ten of.
It’s ten till.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929