پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

The time is on the hour

The time is on the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

getty_Money-economy-مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

It’s three.
It’s three o’clock.
It’s three o’clock sharp.
It’s three o’clock on the dot.
It’s three o’clock on the nose. (informal)
It’s exactly three o’clock.

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929