پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع عبارتهای مکالمه ایی مختلف

مکالمه انگلیسی با موضوع عبارتهای مکالمه ایی مختلف

Various conversational phrases

Various conversational phrases
If I may.
= If I may interrupt.; If I may add some information.

Pardon my French.
= Pardon my use of vulgar words.
 No pun intended.
= I intended to make no joke or play on words.
If you know what I mean.
= I assume you understand what I mean.
 Know what I mean? (informal)
= Do you understand what I am saying?
You know what I’m saying?
= Do you understand what I am saying?
You know?
= Do you understand what I am saying?
Right?
   =Is that not so?
Ok?
=Is that not so?


مطالعه مطالب بیشتر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929