پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی خیلی شاد است

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی خیلی شاد است

When someone is very happy—idioms

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی خیلی شاد است

happy-senior-citizen-مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی خیلی شاد است

دانلود فایل صوتی
I’m on Cloud Nine.
I’m = He’s, She’s, They’re. We’re, Tom’s, Jane’s, etc.
I’m in seventh heaven.
I’m walking on air.
I’m on top of the world.
I’m sitting on top of the world.
I’m high on life.
I’m feeling good.
I’m feeling fine.
I’m as merry as the day is long.
I’m happy as can be.
I’m happy as a clam.
I’m as happy as a clam.
I’m as pleased as punch.
I’m beside myself with joy.
I couldn’t be happier.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929