پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به مشکل برخوردید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به مشکل برخوردید

When you are in trouble

When you are in trouble
I’m in trouble.
 I’m in big trouble.
I’m in deep trouble.
I’m in deep.
I’m in over my head.
I’m in way over my head.
I’m behind the eight ball. (idiomatic)
= I’m in trouble with someone.
My neck is on the line.
 My job is on the line.
 My reputation is on the line.
 My reputation is at stake.
at stake= at risk
Also
My ass is in a sling. (mildly vulgar)
in a sling = injured = at risk
 My ass is on the line. (mildly vulgar)
on the line= at risk

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929