Skip to content
Home » آزمون‌های دوره 6 سطحی زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

آزمون‌های دوره 6 سطحی زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

آزمون های دوره شش سطحی

اگر نمی توانید آزمون را مشاهده نمایید باید ابتدا فلش مرورگرتان را بروز نمایید

آخرین نسخه پخش‌کننده فلش را می‌توانید بدون مشکل در اینجا دریافت کنید

پخش‌کننده فلش

25_1

سطح 1
آزمون درس 10 تا 15 سطح 1 – زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

سطح 2
آزمون درس 20 تا 24 سطح 2 – زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

آزمون درس 24 تا 27 سطح 2 – زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید

آزمون درس 27 تا 32 سطح 2 – زبان انگلیسی و مکالمه را با شنیدن یاد بگیرید