پرش به محتوا

درس دهم

(1)

Pakistani Shias announce plans for mass protests
Pakistani Shias announce plans for mass protests

(2)

Steep tourism drop expected for France
Steep tourism drop expected for France
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep
steep

(3)

Republican VP Nominee Mike Pence Accepts Nomination
Republican VP Nominee Mike Pence Accepts Nomination
Nominee
Nominee

(4)

Trump will win 2016 presidential election: Michael Moore
Trump will win 2016 presidential election: Michael Moore

(5)

US imposes new sanctions on Assad government
US imposes new sanctions on Assad government
sanction
sanction
sanction
sanction
sanction
sanction

(6)

Security forces foil terror plot in Zahedan, arrest 10
Security forces foil terror plot in Zahedan, arrest 10

(7)

Moscow Restarts Air Travel for Russians to Turkey
Moscow Restarts Air Travel for Russians to Turkey

(8)

photo_2016-07-29_08-32-24

deafening
deafening
deafening
deafening
deafening
deafening

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

76=72+4
76=72+4

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929