پرش به محتوا

درس نهم

(1)

A ceremony was held in Birds Garden of Tehran to celebrate the birthday of a grey crowned crane, an endangered species, at the Garden.
A ceremony was held in Birds Garden of Tehran to celebrate the birthday of a grey crowned crane, an endangered species, at the Garden.

photo_2016-07-29_08-16-49


(2)

With temperature soaring above 50 degrees Celsius, the Iraqi capital these days is breaking the record for merciless hot weather.
With temperature soaring above 50 degrees Celsius, the Iraqi capital these days is breaking the record for merciless hot weather.
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
soar
merciless
merciless

(3)

Iran’s Velayati Urges Diversification of Ties with Malaysia
Iran’s Velayati Urges Diversification of Ties with Malaysia
Diversify
Diversify

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

72=69+3
72=69+3

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929