پرش به محتوا

درس هجدهم

(1)

Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran
Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran
Illicit
Illicit

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

101=100+1
101=100+1

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929