پرش به محتوا

درس هفدهم

(1)

Australians protest against teen abuse in detention centers
Australians protest against teen abuse in detention centers

(2)

Fiery Crash of Hot Air Balloon Kills 16 in Central Texas
Fiery Crash of Hot Air Balloon Kills 16 in Central Texas

(3)

Japan, new rival for Boeing, Airbus on selling plane to Iran
Japan, new rival for Boeing, Airbus on selling plane to Iran
rivalry
rivalry

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

100=99+1
100=99+1

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929