پرش به محتوا

درس یازدهم

(1)

Final Four Police Hostages Released in Armenia Standoff
Final Four Police Hostages Released in Armenia Standoff

(2)

FM Zarif Calls for Expansion of Tehran-Islamabad Ties
FM Zarif Calls for Expansion of Tehran-Islamabad Ties
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion

(3)

New Pakistani envoy submits credentials
New Pakistani envoy submits credentials
submits
submits

مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

78=76+2
78=76+2

photo_2016-07-29_08-50-18

photo_2016-07-29_08-50-23

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929