پرش به محتوا
Home » نامه های اختلاف نظر به زبان انگلیسی

نامه های اختلاف نظر به زبان انگلیسی

متن نامه انگلیسی درباره اختلاف نظر در موضوعات مختلف.

1-نامه مخالفت با مزایا

2-نامه مخالفت با لایحه

3-نامه انگلیسی مخالفت

4-نامه مخالفت با قانون

5-نامه پاسخ به اتهام

6-نامه مخالفت به انگلیسی