پرش به محتوا
Home » نامه های نمایندگی به زبان انگلیسی

نامه های نمایندگی به زبان انگلیسی

متن نامه انگلیسی درباره نمایندگی در موضوعات مختلف.

1-نامه تایید یک مطالعه

2-اجازه دادن به درمان پزشکی

3-نمایندگی یک پروژه خاص

4-نماینده دنبال یک شکایت

5-نامه محول کردن وظایف

6-اعطا کردن مسئولیت خود

7-پیگیری بررسی تصمیمات