پرش به محتوا

زمان گذشته ساده در انگلیسی

آموزش زمان گذشته ساده در انگلیسی به همران نمونه جمله و مثال و معنی. هر جمله ای دارای فعل است. این فعل می تواند با یا بی قاعده باشد. افعال بی قاعده مهم را روی سایت سلام زبان مطالعه نمایید. در آن یک فهرست تقریباً کامل از افعال بی قاعده را می بینید.

The Simple Past (گذشته ساده)

 

 The Simple Past (گذشته ساده)

  1. نشان می دهد عملی در گذشته رخ داده و به پایان رسیده

 The Simple Past (گذشته ساده)

I visited Shiraz last week.
I saw a movie yesterday.
I didn’t see a play yesterday.
Last year, I traveled to Japan.
Last year, I didn’t travel to Korea.
Did you have dinner last night?
She washed her car.
He didn’t wash his car.
هفته گذشته به شیراز مراجعه کردم.
دیروز فیلمی دیدم.
من دیروز نمایشنامه ندیدم.
سال گذشته ، من به ژاپن سفر کردم.
سال گذشته ، من به کره سفر نکردم.
دیشب شام خوردی؟
او ماشینش را شست.
او ماشینش را نشست.

2. یک سری از اتفاق ها یا عادت ها که در گذشته رخ داده و به پایان رسیده

زمان گذشته ساده در انگلیسی
First I got up, then I had breakfast.
تصویرهای این درس را با دقت ببینید.

مثالها و جملات با زمان گذشته ساده در انگلیسی

 I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?
I studied French when I was a child.
He played the violin.
He didn’t play the piano.
Did you play a musical instrument when you were a kid?
She worked at the movie theater after school.
They never went to school, they always skipped class.
زمان گذشته ساده در انگلیسی
She was shy as a child, but now she is very outgoing.
He didn’t like tomatoes before.
Did you live in Texas when you were a kid?
People paid much more to make cell phone calls in the past.
زمان گذشته ساده در انگلیسی
I lived in Brazil for two years.
Shauna studied Japanese for five years.
They sat at the beach all day.
They did not stay at the party the entire time.
We talked on the phone for thirty minutes.
A: How long did you wait for them?
B: We waited for one hour.
کاربرد زمان گذشته ساده در انگلیسی

طرز ساختن زمان گذشته ساده در انگلیسی

اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.

 

 

طرز منفی و سوالی کردن زمان گذشته ساده در انگلیسی

برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .

ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن did را قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did not را بعد از فاعل می آوریم.


شما می تواتید در نحوه کاربرد زمان گذشته ساده را در مکالمه های زیر ملاحظه بفرمایید.


یادگیری زمان گذشته ساده در انگلیسی به روش آسان. نحوه ساخت. طرز سوالی و منفی کردن جملات. به همراه مثال. نمونه سوال و تست و جای خالی و چهار گزینه ای.

 

یادگیری آسان زمان های انگلیسی به مکالمه شما کمک می کند. از گرامر نترسید. با سلام زبان ساده است.

در هر آزمون و مصاحبه ای به زبان انگلیسی رمان گذشته ساده کاربرد دارد. مثلا در آزمون تافل و آیلتی. در بخش مصاحبه. آشنایی با آزمون آیلتس؟

 

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929