پرش به محتوا

In order to, so as to, to

In order to, so as to, to پیش از شکل ساده بکار می روند و یکی از این معانی (که، تا، برای و برای اینکه) را می دهد.

In order to و to می توانند هم در ابتدای جمله بکار روند و هم در وسط

ولی so as not to معمولا در وسط جمله بکار می رود.

آنها در جملات پیچیده ایی بکار می روند که دارای دو فعل و دو عمل هستند اما فاعل آنها یکی است.

(جمله پیچیده جمله ایی است که بیش از یک فعل در آن بکار رفته باشد.)

I went to his office to meet him.

I went to his office in order to meet him.

To reach him, I had to wait for five minutes on the line.

In order to reach him, I had to wait for five minutes on the line.

In order not to wake up the baby, I tiptoed into the room.

I talked to him so as to have a better understanding of the situation.

I went to the post office so as to buy some stamps.

I am leaving now so as not to be late.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929