پرش به محتوا

اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)

اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)

types of words

برای آنکه درک درستی از نحوه ساخت جمله در زبان انگلیسی داشته باشیم ابتدا بهتر است انواع کلمات بکار رفته در یک جمله را بشناسیم.

سعی کنید از این پس اجزای جمله را با اسم های انگلیسی شان بشناسید.

  1. اسم (noun): یک شخص، مکان یا شی

 

Noun

اسم ها بر دو نوع هستند: مفرد یا جمع

مفرد: brother, home, sock, mouse

جمع (s, es یا اسم جمع):brothers, homes, socks, mice


2. فعل (verb): یک عمل

Verb

مثال:  jump, sit, talk, have


3. صفت (Adjective): کلمه ایی که یک اسم را توصیف می کند

 

Adjective

مثال: colorful shirt, funny story, tall boy


4. قید (Adverb): کلمه ایی است که دیگر کلمات را (به جز اسم ها) توصیف می کند.

Adverb

مثال:  jumped yesterday, talks fast, sings loud, very pretty, luckily for us


5. فاعل (Subject): اسم یا اسمهایی که کننده کار هستند.

فاعل معمولا اول جمله می آید.

فاعل می تواند اسم یا ضمیر یا هر دو آنها باشد.

یک جمله می تواند از یک یا چند فاعل تشکیل شود. (مریم و علی به بازار رفتند)

Subject

مثال:

The dog jumped.

Dogs and cats sleep.


6. مفعول (Object): کلمه یا کلماتی که کار روی آنها انجام می شود.

مفعول مانند فاعل می تواند از یک یا چند اسم تشکیل شود.

Object

مثال:

The child drank milk.

She is eating bread and cheese.

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929