پرش به محتوا
Home » زبان انگلیسی هفتم با معنی

زبان انگلیسی هفتم با معنی

زبان انگلیسی هفتم شروع یک ماجرای هیجان انگیز است. با سلام زبان می توانید در کنکور نتیجه عالی بگیرید. دیالوگ ها و ریدینگ ها را به راحتی بخوانید. درست تلفظ کنید. از یادگیری لذت ببرید.

زبان انگلیسی هفتم

زبان انگلیسی هفتم

مقدمه 

درس اول – آشنایی با حروف الفبا
درس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی
درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی
درس چهارم – رنگها
درس پنجم – اشیاء

آموزش درس اول کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس ششم – احوالپرسی
درس هفتم – معرفی
درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

معنی درس دوم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس نهم- یک همکلاسی جدید
درس دهم – در کتابخانه و کلمات جدید درس دوم

ترجمه درس سوم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس یازدهم – صحبت درباره سن و سال

کلمات درس چهارم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس دوازده – خانواده و شغل

مونولوگ درس پنجم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس سیزده – توصیف ظاهر افراد و لباس

درباره درس ششم کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

درس چهارده – خانه

دیالوگ درس هفتم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس پانزده – آدرس دادن به انگلیسی

متن درس هشتم کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس شانزده – غذا

 

درسهای زبان پایه هفتم در قالب درس های جذاب با معنی و متن و مونولوگ و ریدینگ و نمونه سوال و جواب و تمارین و آموزش و فایل صوتی و تلفظ حروف و کلمات درس ها و آخر کتاب زبان هفتم. شما پایه چند م هستید؟

 

این درس ها برای دانش آموزان و معلمان محترم زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه می باشد.

بعد از زبان هفتم می توانید سال بعد زبان کتاب هشتم را نیز با سلام زبان بخوانید.

بخش آموزش زبان نهم مدرسه نیز داریم.

سال بعد از آن می توانیم با شما زبان پایه دهم را کار کنیم.

امیدواریم شما را در پایه یازدهم تحصیلی ببینیم و با هم تمارین آن و مونولوگ ها و معانی را کار کنیم.

آخرین پایه یعنی کتاب زبان دوازدهم را نیز داریم.

بخش مهمی از آموزش زبان را گرامر آسان زبان مدرسه تشکیل می دهد. بخش آن را مطالعه نمایید.

 

دانش آموز عزیز، شما آینده ساز کشور هستید.

یادگیری زبان انگلیسی می تواند تاثیر بسیار زیادی در شغل، تحصیل، درامد، زندگی و رفاه شما داشته باشد.

اگر شما قصد جدی برای یادگیری زبان دارید دوره های آنلاین سایت سلام زبان مفید است.

در دوره مجازی می توانید با کیفیت بالا زبان را یاد بگیرید.

با بهترین روش و سرعت و کیفیت.

یادگیری زبان را برای شب امتحان نزارید.

هیچ کاری راحت تر از درس خودن نیست.

از این آموزش ها برای تقلب یا مشق نوشتن استفاده نکنید.

با آن ها دانش خود را قوی کنید.