می 14, 2013

چت انگلیسی

چت انگلیسی

تا به حال با یک ربات چت کردید؟

با نوشتن در کادر زیر می توانید با ربات سلام زبان بصورت مکتوب و به زبان انگلیسی چت کنید.

لطفا شروع کنید.

مثلا بنویسید Hi

 

لینک های مفید آموزش زبان انگلیسی

آموزش فشرده زبان انگلییسی

بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان از مبتدی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

اتاق مکالمه

اتاق آموزش