پرش به محتوا
خانه » درخواست کمک از همکاران یا پیشنهاد کمک به آنها به زبان انگلیسی

درخواست کمک از همکاران یا پیشنهاد کمک به آنها به زبان انگلیسی

Your-New-Job

درخواست کمک از همکاران یا پیشنهاد کمک به آنها به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

Your-New-Job

عباراتی برای پیشنهاد کمک به همکارانتان
“I finished my project already so I have extra bandwidth. Let me know if you need help with anything.”
bandwidth : در اینجا یعنی داشتن وقت آزاد
“You’re doing the analysis on ABC Company? I did that last year. If you need any help, just let me know.”
“I’m pretty familiar with your project so if you have any questions, feel free to ask me.”
درخواست کمک از همکاران کمی سخت تر است که می توانید از عبارات زیر استفاده کنید
“I’m having trouble implementing Plan A on ABC Company. Can you look at my work and see if I am missing a step?”
“Can you help me analyze the finance data? This is my first time and I don’t want to screw it up.”
“Do you have a few minutes to help me with the data migration tool? I can’t figure it out.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی