پرش به محتوا
خانه » نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

 

خواندن  نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی با توجه به نیاز شما به یک موضوع خاص می تواند بدون ترتیب باشد.
هر درس دارای فایل صوتی می باشد. این مطلب مناسب زبان آموزان سطح مبتدی نمی باشد.
نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی
نهصد جمله پر کاربرد مکالمات انگلیسی

-Personality adjectives

مکالمه های زبان انگلیسی درباره صفات شخصی

Phone call

 

 این بخش شامل ۹۰۰ جمله پر کاربرد انگلیسی است که موضوعات متنوعی را شامل می شود.

مکالمه انگلیسی درباره احوالپرسی و سلام و خداحافظی

اصطلاحات و جملات کلاس درس

 اشیا و محل قرارگیری آن ها

 شغل افراد و صحبت درباره آن ها

معرفی کردن و کشورها

مکالمه درباره روز، ماه و تقویم

درباره گفتن زمان

 

فعالیت ها

 سن و سال و جنسیت

فعالیت های روزانه

درباره فعالیت ها روز قبل و زمان گذشته

مکالمه درباره زمان گذشته

آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

 

سوال پرسیدن

توصیف اشیا

درخواست کمک از مردم

گرفتن اطلاعات و راهنمایی و آدرس

خانواده، خویشان و فامیل

همسایگان و دوستان

زمان آینده

بیماری و سلامتی

عادات روزانه (عادت های روزانه)

ایده و عقیده