پرش به محتوا

آموزش صحبت درباره فعالیتهای سال گذشته به انگلیسی

آموزش صحبت درباره فعالیتهای سال گذشته به انگلیسی

Talking about last year’s activities (256-270)

Talking about last year’s activities (256-270)-آموزش صحبت درباره فعالیتهای سال گذشته به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

256    What time did you use to get up last year?
257    I used to wake up early and get up at 7 o’clock.
258    I used to set my alarm clock for exactly 7 a.m.
259    I never used to oversleep.
260    I used to get dressed quickly every morning.
261    I always used to leave for work at 8:30.
262    I used to start working at 9 o’clock every day.
263    I used to have lunch every day at the same time.
264    I used to work until nearly 6 o’clock each day.
265    I used to have dinner at 7:30 and go to bed early.
266    My brother and I used to go a lot of places together.
267    We used to go to the movies about once a week.
268    We used to have a lot of interesting friends.
269    My brother used to speak French to me all the time.
270    I always used to ask him a lot of questions.

 


مطالب بیشتر

ویدئوی مکالمات رایج زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929