پرش به محتوا

آموزش صحبت درباره فعالیتها به انگلیسی

آموزش صحبت درباره فعالیتها به انگلیسی

Talking about activities (181-195)

Talking about activities (181-195)-آموزش صحبت درباره فعالیتها به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

181    What are you doing?
182    I’m reading a book.
183    What’s your friend doing?
184    He’s studying his lesson.
185    I’m not doing anything right now.
186    Where are you going?
187    I’m going home.
188    What time are you coming back?
189    I’m not sure what time I’m coming back.
190    What are you thinking about?
191    I’m thinking about my lesson.
192    Who are you writing to?
193    I’m writing to a friend of mine in South America.
194    By the way, who are you waiting for?
195    I’m not waiting for anybody.


مطالب بیشتر

ویدئوی مکالمات رایج زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929