پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی در مورد ورزش

مکالمه انگلیسی در مورد ورزش

مکالمه انگلیسی در مورد ورزش

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ورزش ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Did you go to the basketball game on Friday?
B: No, I couldn’t make it.
A: You missed a really good game.
B: Oh, really? Who won?
A: Our school did. They played really well.
B: Too bad I was busy. I really wanted to go.
A: Yeah, you should have. It was really exciting.
B: So what was the score?
A: The score was 101-98.
B: Man, that was a really close game.
A: That’s what made it so great.
B: I’ll make sure and make it to the next one.


 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: Were you able to attend Friday night’s basketball game?
B: I was unable to make it.
A: You should have been there. It was intense.
B: Is that right. Who ended up winning?
A: Our team was victorious.
B: I wish I was free that night. I’m kind of mad that I didn’t go.
A: It was a great game.
B: What was the score at the end of the game?
A: Our team won 101-98.
B: Sounds like it was a close game.
A: That’s the reason it was such a great game.
B: The next game, I will definitely be there.


معنی فارسیش کو؟
لینک دانلود

A: I was meaning to ask you if you saw the basketball game on Friday.
B: I wanted to go, but I couldn’t.
A: It was a great game.
B: It’s too bad that I couldn’t make it. Who won?
A: Our team played hard and won.
B: I really wish I went to the game.
A: It was the best game ever.
B: So tell me the final score.
A: The other team lost by three points, 101-98.
B: It must’ve been a close game.
A: It really was. You should’ve gone.
B: Hopefully, I’ll make it to the next one.


مطالب بیشتر

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان
گرامر عمومی زبان انگلیسی
گرامر زمان ها در زبان انگلیسی
گرامر تفاوت ها در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی
آموزش آنلاین کلمات پرتکرار زبان انگلیسی


آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی