پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست صورت حساب در رستوران

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست صورت حساب در رستوران

Asking for the bill in a restaurant

Asking for the bill in a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست صورت حساب در رستوران

burger-and-fries-eating-مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست صورت حساب در رستوران

Could I have the bill?
Could I have the check?
We’d like the bill, please.
Check, please.
Separate checks, please .
Do I pay you or the cashier?
Do you take this(credit card)?
Can I have a receipt ,please?
May I have a receipt, please?(formal)
We are ready to leave now.
All together.
All on one (check).


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929