پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق یک فرد ترسو

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق یک فرد ترسو

Encouraging a timid person

Encouraging a timid person
Show a little resolve.
 Show some courage.
Show some spine.
 Don’t be so spineless.
Don’t be such a lily-liver.(informal)
A lily- liver=a coward

Also:
Don’t be such a chicken, shit.(taboo)
A chicken -shit = a coward

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929