پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از دیدار کننده برای داخل شدن

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از دیدار کننده برای داخل شدن

Inviting a visitor to come in

Inviting a visitor to come in
 Come on in.
Come right on in.
Come right in.
Do come in.(formal)
Please come in.
Come in and relax for a few minutes.
Come in and take a load off your feet.(folksy)
Come in and take a load off.(folksy)
Come in and sit down.
Come in and set a spell.(folksy)
Come in and stay a while.
Come in and make yourself at home.


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929