پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع آماده شدن برای ترک خانه

مکالمه انگلیسی با موضوع آماده شدن برای ترک خانه

Preparing to leave home

Preparing to leave home
Do we have everything?
Have we forgotten anything?
 Did we forget anything?
Do you have your keys?
 Did you leave a light on?
 I can’t find my keys.
Wait, I forgot my wallet.
 Did you bring the map?
Do you have the directions?
Are the kids ready?
Is the answering machine on?
Did you go to the bathroom?
Did you unplug the iron?
Did you turn off the TV?
Did you turn down the heating?
Did you turn off the stove?


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929