پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع راهنمایی میهمان برای رفتن به اتاق خاصی

مکالمه انگلیسی با موضوع راهنمایی میهمان برای رفتن به اتاق خاصی

Steering a guest to a particular room

Steering a guest to a particular room

Please come into the living room.
Come on in the living room.
Right this way. Everyone seems to be in the kitchen.
The other guests are in the library.
Would you like to join us in the living room?
Everyone is in the living room. Would you care to join us?


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929