پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهار تعجب و ناباوری از حرفی

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهار تعجب و ناباوری از حرفی

Asking in disbelief or disagreement

Asking in disbelief or disagreement
Truly?
Really?
For real? (informal)
No kidding?
No fooling? (informal)
No lie? (informal)
No way! (informal)
Are you serious?
Are you for real? (informal)
Are you pulling my leg?
You’re not making this up, are you?
You’re making this up, aren’t you?
You’re not trying to pull one over on me, are you?

Also:
Are you bullshitting me? (mildly vulgar)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929