پرش به محتوا
خانه » مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن نام تماس گیرنده

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن نام تماس گیرنده

old-phone-call

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن نام تماس گیرنده

Screening someone’s telephone calls

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن نام تماس گیرنده

old-phone-call-مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن نام تماس گیرنده

 
May I tell her who’s calling?
May I ask who is calling?
Whom may I say is calling?(formal)
Who shall I say is calling?
Whom shall I say is calling? (formal)
Who’s calling?
Is she expecting your call?


 

مکالمه انگلیسی درباره تلفن


استراتژی های ترجمه